Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na predkladanie grantových žiadostí GP/EFSA/FIP/2018/01

28-06-2018

Na stránkach EFSA bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov GP/EFSA/FIP/2018/01 – Tasking Grant – Entrusting support tasks in the area of Food Ingredients and Packaging.

Spôsobilé na podanie návrhu sú organizácie podľa článku 36.

Úlohy týkajúce sa vedeckého poradenstva a asistencie v nasledovných oblastiach:

  • Vývoj novej príručky pre dáta požadované pre hodnotenie rizika ochucujúcich látok
  • Hodnotenie bezpečnosti potravinových enzýmov
  • Implementácia hodnotenia rizika založeného na záznamoch do prehodnotenia schválených sladidiel, bisfenolu A (BPA) a látok autorizovaných pre používanie v materiáloch určených pre kontakt s potravinami (FCM)

Návrhy je potrebné zaslať do pondelka,  3. septembra  2018

Viac informácií o žiadostiach a výberovom procese, pracovných podmienkach a rozpočtových nákladoch možno nájsť v dokumentoch tejto výzvy.

Všeobecné informácie o koncepte úlohových grantov

Pre upresnenie, je možné do 17. augusta 2018 kontaktovať [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood