Facebook Statistics
Značka Kvality

Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémie

15-12-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnili najnovšiu výročnú správu o zoonózach („The European Union One Health 2021 Zoonoses Report“), z ktorej vyplýva, že v roku 2021 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k celkovému nárastu hlásených prípadov zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami, ale ich úroveň je stále výrazne nižšia ako v rokoch pred pandémiou.

Všeobecný pokles hlásených prípadov a epidémií pravdepodobne súvisí s prijatými opatreniami súvisiacimi s COVID-19, ktoré platili aj v roku 2021. Medzi výnimky patrí napríklad počet prípadov yersiniózy a epidémií listeriózy prenášanej potravinami, ktoré prekročili úroveň spred pandémie.

Najčastejšou príčinou prepuknutia epidémie nákaz prenášaných potravinami bola Salmonela, ktorá predstavovala 19,3 % (773) z celkového počtu. Tieto epidémie sa od celkovo hlásených prípadov ochorení líšia tým, že pri týchto epidémiách sa minimálne dve osoby nakazia rovnakým ochorením z rovnakej kontaminovanej potraviny. Najčastejším zdrojom prepuknutia salmonelózy boli vajcia, vaječné produkty a tzv. „zmiešané potraviny“ zložené z rôznych surovín.

Počet epidémií spôsobených Listeria monocytogenes (23) bol najvyšší v histórii, čo môže súvisieť so zvýšeným využívaním techník sekvenovania genómu („genome sequencing techniques“), ktoré vedcom umožňujú lepšie odhaliť a definovať ohniská nákazy.

Výročná správa zahŕňa aj celkovo hlásené prípady zoonóz, ktoré nemusia byť spojené s epidémiami.

Najčastejšie hlásenou zoonózou v roku 2021 zostáva kampylobakterióza so zvýšeným počtom hlásených prípadov 127 840, v porovnaní s 120 946 v roku 2020. Najčastejším zdrojom nákaz bolo mäso z kurčiat a moriek.

Druhou najčastejšie hlásenou zoonózou bola salmonelóza, na ktorú ochorelo 60 050 ľudí, v porovnaní s 52 702 v roku 2020.

Ďalšími často hlásenými ochoreniami boli yersinióza (6789 prípadov), infekcie spôsobené E.coli produkujúcou shigatoxin (6084 prípadov) a listerióza (2183 prípadov).

Výročná správa obsahuje aj údaje o Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii a údaje aj o besnote, Q horúčke, infekciách spôsobených západo-nílskym vírusom (West Nile virus) a tularémii.

EFSA zároveň uverejnila aj niekoľko interaktívnych komunikačných nástrojov, ktoré spolu s ďalšími informáciami k tlačovej správe nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood