Facebook Statistics

Vedecké stanovisko úradu EFSA na hodnotenie potravín získaných biotechnológiami.

03-02-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval vedecké stanovisko súvisiace s hodnotením alergénnosti a proteínov v potravinách a krmivách získaných pomocou biotechnológií.

Súčasné stratégie hodnotenia rizika alergénnosti sú založené na príručkách a usmerneniach Codex Alimentarius pre hodnotenie bezpečnosti potravín získaných metódami moderných biotechnológií a pochádzajú z roku 2003. Hoci sa dokumenty Codex Alimentarius a usmernenia EFSA úspešne zaoberali hodnoteniami alergénnosti jednoduchých aj zložených GM sekvencií, vývoj v tejto oblasti si vyžaduje modernizáciu niektorých kľúčových prvkov hodnotenia rizika.

Tie by mali zahŕňať posúdenie klinickej relevantnosti, spôsoby expozície a potenciálnych prahových hodnôt potravinových alergénov, aktualizáciu nástrojov in silico používaných s databázami a lepšiu integráciu a štandardizáciu testovacích materiálov a protokolov in vitro/in vivo. Preto je potrebné preskúmať a objasniť ciele hodnotenia rizika alergénnosti a zásadnú úlohu, ktorú zohráva pri ochrane zdravia spotrebiteľov.

Vedecké stanovisko s názvom Scientific Opinion on development needs for the allergenicity and protein safety assessment of food and feed products derived from biotechnology nájdete na webovej stránke EFSA.