Facebook Statistics

Údaje o hustote diviakov generované kamerovými pascami v devätnástich európskych oblastiach

25-03-2022

Nová publikácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) prezentuje výsledky terénnych aktivít v súvislosti s generovaním spoľahlivých hodnôt hustoty diviakov pomocou kamerového odchytu v 19 oblastiach v Európe.

Hustota sa pohybovala od 0,35±0,24 do 15,25±2,41 jedincov/km2. Medzi bioregiónmi neboli zistené žiadne štatistické rozdiely v hustote. Vyššie hodnoty boli zistené v poľovných revíroch v porovnaní s chránenými územiami, čo naznačuje, že parametre pohybu sú špecifické pre populáciu a potvrdzujú potenciálnu úlohu poľovníckych aktivít pri zvyšovaní pohybu diviakov a miery kontaktu medzi jednotlivcami alebo skupinami.

Výsledky prezentujú, že harmonizovaný prístup k skutočnému odhadu hustoty voľne žijúcich živočíchov je možný v európskom meradle, pričom sa zdieľajú rovnaké protokoly, spoločne sa navrhujú, spracovávajú a analyzujú údaje.

Ďalšie kroky si vyžadujú reprezentatívny návrh monitorovacej siete na odhadnutie spoľahlivých trendov populácií diviakov v Európe. V tejto súvislosti bude novovytvorené Európske observatórium voľne žijúcich živočíchov predstavovať sieť pozorovacích miest poskytovaných spolupracovníkmi zo všetkých európskych krajín schopných monitorovať populáciu voľne žijúcich živočíchov na európskej úrovni.