Facebook Statistics
Značka Kvality

Teraz k dispozícii: Výzva na predloženie dôkazov o hovädzom dobytku a morkách, podujatie o hospodárskych zvieratách na výrobu kožušín

20-12-2023

V októbri 2023 Európska komisia (EK) poslala úradu EFSA dva mandáty na vydanie vedeckých stanovísk o dobrých životných podmienkach moriek a hovädzieho dobytka na farmách. Úrad EFSA teraz vyhlásil dve výzvy na predloženie dôkazov s cieľom zhromaždiť informácie/údaje na podporu prebiehajúcich hodnotení rizík týkajúcich sa dobrých životných podmienok chovných moriek a hovädzieho dobytku chovaného na farmách.

Zainteresované strany sa môžu podeliť o dôkazy do 31. januára 2024 prostredníctvom nasledujúcich odkazov, kde sú k dispozícii ďalšie podrobnosti:

- Výzva na predloženie dôkazov: Welfare of beef cattle on farm.

- Výzva na predloženie dôkazov: Welfare of turkeys on farm.

Tieto výzvy na predloženie dôkazov nadväzujú na stretnutie zainteresovaných strán, ktoré sa konalo 8. novembra 2023 v Bruseli. Podujatie poskytlo zainteresovaným stranám príležitosť oboznámiť sa s prácou úradu EFSA v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a zapojiť sa do odbornej diskusie o dostupných údajoch a zdrojoch údajov, ktoré sú podkladom pre vedecké odporúčania úradu EFSA v oblasti dobrých životných podmienok moriek na farmách.

Zvieratá chované na kožušinové podujatie: Zaregistrujte sa teraz!

V nadväznosti na úspešnú európsku občiansku iniciatívu „Fur Free Europe“, EK poverila úrad EFSA vypracovaním vedeckého stanoviska o ochrane zvierat chovaných na kožušiny. Úrad EFSA pozýva zainteresované strany na technické stretnutie o dobrých životných podmienkach zvierat chovaných na kožušiny. Podujatie sa uskutoční 22. januára 2024 v Bruseli (len osobná účasť).

Úrad EFSA bude aktívne informovať zainteresované strany, ktoré sa zaregistrujú na toto stretnutie, o budúcich možnostiach zapojenia sa v súvislosti s mandátom týkajúcim sa kožušinových zvierat.

Viac informácií k výzvam nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood