Facebook Statistics
Značka Kvality

Tender "Aplikácia NGS (sekvenovanie ďalšej generácie) na norovírus"

19-06-2018

Tender OC/EFSA/BIOCONTAM/2018/01

Aplikácia NGS (sekvenovanie ďalšej generácie) na norovírus

Termín : 07. 08. 2018 do 14.30 h (CET)

Hlavným cieľom je využívať NGS na identifikáciu a charakterizáciu norovírusov z príslušných zdrojov potravín (napr. kôrovce, mäkkýše, ovocie, zelenina a výrobky z nich), životného prostredia a ľudských prípadov alebo asymptomatických nosičov.

Špecifické ciele tendra:

  1. vykonať molekulárnu charakterizáciu výberu izolátov norovírusu z rôznych zdrojov (napr. potravín, prostredia a ľudí) využijúc analýzu NGS;
  2. preskúmať genetickú rozmanitosť a rozšíriť chápanie možných modelov diverzifikácie norovírusu v rámci a medzi rôznymi spomínanými zdrojmi;
  3. posúdiť epidemiologický vzťah medzi kmeňmi norovírusu z rôznych zdrojov vrátane možnej rozdielnej zmesi genotypov v rámci tej istej matrice a možných prípadov vírusovej rekombinácie;
  4. vykonať retrospektívnu analýzu kmeňov / izolátov Norovirus epidemiologicky prepojených s epidémiami prenášanými potravinami (ak sú k dispozícii kmene / izoláty z epidémií) s cieľom preskúmať realizovateľnosť NGS ako nástroja na identifikáciu zdrojov a ciest prenosu.

Viac informácií nájdete na webovom sídle: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3688

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood