Facebook Statistics

Správa z workshopu: GM hmyz a hodnotenie environmentálneho rizika

20-03-2020

Podľa vedcov môže v súčasnosti dôjsť k uvoľneniu nových génov do životného prostredia najpravdepodobnejšie pomocou hmyzu. Preto si geneticky modifikovaný (GM) hmyz z hľadiska hodnotenia rizika zaslúži osobitnú pozornosť.   

Za prečítanie stojí správa z podujatia, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zorganizoval 15. 05. 2019 v Bruseli. Išlo o workshop, ktorý sa zaoberal hodnotením rizika GM hmyzu. Analyzovanou modifikačnou technikou bol gene drive (tzv. génový posun) a zreteľ sa bral predovšetkým na životné prostredie. Prostredníctvom hmyzu sa nové génové štruktúry môžu potenciálne šíriť závratným tempom. Súčasťou workshopu bolo cvičenie zamerané na formulovanie problému pre dve hypotetické prípadové štúdie s inváznymi druhmi komárov Aedes albopictus a mušiek Drosophila suzukii. Na workshope odzneli  diskusie o možných environmentálnych rizikách spojených s uvoľnením génov do životného prostredia pomocou hmyzu.

 Slovensko na tomto podujatí reprezentoval zástupca Ministerstva životného prostredia SR.

 Správu nájdete na webovej stránke EFSA.​


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood