Facebook Statistics
Značka Kvality

Školenie o monitoringu dietárnej expozície formou TDS a medzinárodný seminár o monitoringu dietárnej expozície formou TDS (16.-18.3.2020 a 19.-20.3.2020, Berlín, Nemecko)

24-01-2020

FAT2020

Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) organizuje v Berlíne konferenciu - 6. medzinárodný seminár o monitoringu dietárnej expozície formou TDS (Total Diet Studies): globálny vývoj v TDS a školiaci kurz o monitoringu dietárnej expozície formou TDS.

Prostredníctvom stravy sme denne vystavení rôznym látkam, ktoré môžu byť prospešné alebo potenciálne škodlivé. Expozícia niektorým z týchto látok môže viesť k obavám o zdravie. Monitoring dietárnej expozície formou TDS umožňuje identifikáciu rizikových látok v strave a stanovenie ich množstiev. Kombináciou získaných množstiev látok s údajmi  o spotrebe potravín je možné posúdiť expozíciu rôznym látkam zo stravy a tak prispieť  k ochrane zdravia.

Trojdňový školiaci kurz, ktorý sa uskutoční 16. - 18. 03. 2020 v Berlíne, Nemecko,  poskytne prehľad o teoretických a praktických aspektoch potrebných na začatie a vykonanie monitoringu dietárnej expozície formou TDS. Cieľovou skupinou sú predstavitelia krajín, ktoré chcú začať realizovať TDS.

Počas dvoch dní konferencie, ktorá sa uskutoční 19. - 20. 03. 2020 v Berlíne, Nemecko, predstavia predstavitelia mnohých krajín realizujúcich TDS svoje výsledky a najnovší vývoj formou prezentácií a posterov. Cieľom podujatia je poskytnúť prehľad o prebiehajúcich TDS a priestor na výmenu odborných znalostí.

Konferencia aj školiaci kurz sa uskutočnia v anglickom jazyku.

Viac informácií  o konferencii - 6. medzinárodnom seminári o monitoringu dietárnej expozície formou TDS: globálny vývoj v TDS (obsah konferencie, miesto a dátum konania, poplatky, ubytovanie, podmienky pre posterovú sekciu, atď.) nájdete na webovej stránke BfR. Termín na registráciu posterov je 28. 02. 2020.

Viac informácií  o školiacom kurze nájdete na webovej stránke BfR.

Zaregistrovať na konferenciu - 6. medzinárodný seminár sa môžete do 31. 01. 2020 online. Registračný poplatok je 150 EUR. Pre akceptovaných účastníkov školiaceho kurzu je účasť na konferencii bezplatná.

Zaregistrovať na školiaci  kurz TDS sa môžete do 31. 01. 2020 online. Registrácia je bezplatná.

V prípade otázok alebo ďalších podrobností kontaktujte [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood