Facebook Statistics
Značka Kvality

Prehľad otvorených tendrov a grantových výziev EFSA

22-07-2022

N.

Call

Link to the call

Call reference

Clarifications question to EFSA

Deadline

1

Development of a Roadmap for Action for the Project ‘More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU’ (procurement)

TED website

OC/EFSA/ED/2022/02

How: through the TED e-Tendering website, using the "Questions & answers" tab, by clicking "Create a question"

 

Note: registration on TED e-Tendering is required to be able to create and submit a question

25 Aug 2022 –14:30 (CEST)

 

2

Development of a Roadmap for Action on Evidence-based Risk Communication in the EU Food Safety System (procurement)

TED website

OC/EFSA/ED/2022/01

3

Development of Roadmaps for Action on Applying Omics and Bioinformatics Approaches: Towards Next Generation Risk Assessment (procurement)

TED website

OC/EFSA/ED/2022/03

15 Sep 2022 - 14:30 (CEST)

 

4

ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment (procurement)

TED website

OC/EFSA/MESE/2022/04

5

NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations (grant)

EFSA website

GP/EFSA/MESE/2022/01

[email protected]

 

Note: please indicate the Call reference

20 Sep 2022 - 23:59 (CEST)

6

NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment (grant)

EFSA website

GP/EFSA/ED/2022/01

26 Sep 2022 - 23:59 (CEST)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood