Facebook Statistics
Značka Kvality

One Health: EFSA spája sily s agentúrami EÚ

21-11-2023

Zdroj: EFSA

Úrad EFSA a jeho sesterské agentúry poskytujúce vedecké poradenstvo v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín uverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú svoj spoločný záväzok podporovať program „One Health“ v Európe.

Vyhlásenie bolo podpísané pri príležitosti konferencie „One Health - One Health for All, All for One Health“, ktorá sa konala 13. novembra 2023 v Luxembursku. Na konferencii, ktorú organizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE), sa zhodnotil súčasný stav implementácie prístupu „One Health“ v Európe a diskutovalo sa o tom, ako ďalej posilniť „One Health“ v budúcnosti.

Spájanie síl pri riešení mimoriadnych výziev

Počas otvorenia konferencie, Carlos das Neves, hlavný vedecký pracovník úradu EFSA, predstavil medzi-agentúrnu pracovnú skupinu „One Health“, ktorá spája úsilie úradu EFSA a ďalších štyroch agentúr ENVI: Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej chemickej agentúry (ECHA), Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Širší obraz

Európa čelí čoraz zložitejším a častejším hrozbám ohrozujúcim zdravie a pohodu, ktoré pripomínajú, že ľudské zdravie je prepojené so zdravím zvierat, rastlín a ekosystémov. V súčasnosti sa všeobecne uznáva, že reakcia na tieto hrozby si vyžaduje uplatňovanie prístupu „One Health“, ktorý uznáva potrebu transdisciplinárnej a multisektorovej spolupráce v oblastiach zdravia ľudí, zvierat, rastlín a ekosystémov.

Pozrite si tiež

One Health – Joint Statement by ENVI Agencies

One Health Conference – One Health for All, All for One Health

Viac informácií o konferencii a prístupe „One Health“ nájdete na webovej stránke úradu EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood