Facebook Statistics
Značka Kvality

Ochrana pacientov s celiakiou v Európe

04-01-2024

Vedeckí experti úradu EFSA skúmali príčiny celiakie a vyvinuli nástroj na skríning bielkovín v potravinách a potravinových zložkách, ktoré by mohli u pacientov vyvolávať príznaky. Takéto nástroje by sa potenciálne mohli používať v rôznych oblastiach bezpečnosti potravín.

Celiakia je spôsobená imunitnou reakciou vyvolanou lepkom, bielkovinami, ktoré sa nachádzajú v potravinách obsahujúcich pšenicu, jačmeň alebo raž. Príznaky sa veľmi líšia a zahŕňajú bolesti žalúdka, hnačky, podvýživu, nedostatok železa (anémiu) a/alebo osteoporózu. Jedinou liečbou je celoživotná bezlepková diéta.

Štúdie naznačujú, že celiakiou trpí približne 0,7 % obyvateľov EÚ, ale mnohé prípady nie sú hlásené.

Špičková medzinárodná expertíza

Profesor Frits Koning, ktorý vo svojom výskume skúmal, ako sa vyvíja a správa celiakia, je členom pracovnej skupiny úradu EFSA, ktorá pomáha posudzovať alergénnosť geneticky modifikovaných (GM) rastlín.

Profesor Koning vysvetlil, že všetci pacienti s celiakiou majú jednu alebo dve spoločné molekuly nazývané HLA-DQ2 a HLA-DQ8. Ide o receptory, ktoré účinne viažu fragmenty bielkovín lepku. Táto väzba umožňuje rozpoznanie fragmentu lepku imunitným systémom, čo vyvoláva celiakiu.

Nástroj na predpovedanie väzby peptidov

V pracovnej skupine úradu EFSA vyvinuli matematický model a aplikáciu na predpovedanie toho, ako sa lepok z potravín viaže na tieto receptory - tzv. peptidovú väzbu. Tento nástroj umožňuje hodnotiť proteíny z rastlín, zvierat alebo mikroorganizmov, ktoré sa používajú v potravinách.

Nástroj EFSA sa nazýva „preDQ“. Môže sa použiť na všetky bielkoviny určené na výživu.

Profesor Koning uviedol, že nástroj sa používa na kontrolu primárnej aminokyselinovej sekvencie proteínu, aby sa dalo predpovedať, či dôjde k naviazaniu fragmentov proteínu. Ak predpovedá väzbu, proteín môže predstavovať riziko pre pacientov s celiakiou.

Potenciálne využitie v iných oblastiach bezpečnosti potravín

Odborníci EFSA v súčasnosti používajú preDQ pri hodnotení geneticky modifikovaných rastlín, ale potenciálne by sa mohol používať na skríning akýchkoľvek proteínov, napríklad v nových potravinách, potravinárskych/krmivárskych enzýmoch, kontaminantoch a geneticky modifikovaných potravinách alebo krmivách. Tento nástroj by mohli mimo úradu EFSA používať aj výrobcovia na predbežný skríning plodín vyrobených technikami šľachtenia rastlín.

Odkaz na nové vedecké publikácie nájdete na linkoch:

Tlačovú správu úradu EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood