Facebook Statistics

Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSA

25-11-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.

Číslo obstarávania:​                        NP/EFSA/COM/2020/06

Rozpočet:                                        135 000 €

Predpokladaný začiatok:              december 2020

Deadline na vyjadrenie záujmu: 07. 12. 2020

Obstarávanie sa bude týkať dizajnérskych služieb vo forme prieskumu trhu, testovania a analýz s cieľom zabezpečiť: 

a) redizajn loga EFSA 

b) revíziu korporátneho dizajnu EFSA

c) implementáciu loga EFSA do jazykov EÚ a predvstupových krajín, ako aj do rôznych komunikačných materiálov

d) dokončenie digitálnej príručky podnikovej identity EFSA

Ciele:
Redizajnované logo a značka budú odrážať dôležité míľniky, ktoré EFSA dosiahol od svojho vzniku. Výsledný produkt by mal byť zameraný na budúcnosť a mal by sa odvolávať na súčasné hodnoty EFSA, týkajúce sa vedeckej excelentnosti, nezávislosti, otvorenosti, inovácie a spolupráce. Mal by tiež stavať na nariadení (EÚ) 1381/2019 o transparentnosti, ktoré nadobúda účinnosť v marci 2021. Nové logo a značka budú prezentované v septembri 2022 pri príležitosti 20. výročia založenia EFSA

Kritériá na záujemcov o účasť v obstarávaní (napr. požadované zloženie tímu) a ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke EFSA

V prípade záujmu o účasť v obstarávaní pošlite do 07. 12. 2020 e-mail na efsaprocurement@efsa.europa.eu, v ktorom uvediete tieto informácie:

  • referenciu na obstarávanie (číslo obstarávania)
  • vaše meno/názov organizácie a adresu 
  • či sa obstarávania zúčastníte ako fyzická osoba alebo organizácia/súkromná spoločnosť

 

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood