Facebook Statistics
Značka Kvality

Nová príručka pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok

08-01-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú príručku pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok. Žiadatelia v nej nájdu informácie, ktoré musia zahrnúť do dokumentácie k obnoveniu povolenia.

 Kŕmne doplnkové látky sú povoľované na 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia musia žiadatelia predložiť novú žiadosť. V nej žiadateľ preukazuje, že kŕmna doplnková látka je za podmienok povolenia aj naďalej bezpečná pre cieľové druhy zvierat, ale aj pre spotrebiteľov, používateľov a životné prostredie.

Posudzovanie žiadostí o obnovenie povolenia je jednoduchším procesom v porovnaní s povoľovaním kŕmnych doplnkových látok. Pokiaľ žiadateľ nenavrhne zmeny doplnkovej látky či podmienok povolenia, EFSA sa pri posudzovaní žiadosti zameriava už "len" na bezpečnosť výrobku (pozn.: zmenou doplnkovej látky môže byť napr. iný výrobný postup alebo zloženie, zmenou podmienok povolenia napr. zahrnutie iných cieľových druhov zvierat či odlišné podmienky použitia oproti tým, ktoré boli uvedené v pôvodnom povolení kŕmnej doplnkovej látky).

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood