Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia IMEKOFOODS (16. – 18. 09. 2019, Belgicko)

26-03-2019

4. Konferencia IMEKOFOODS je organizovaná SciensanoIMEKO Technickou komisiou 23. Konferencia sa zameriava na najnovšie poznatky v analýzach potravín ako aj v harmonizácii a štandardizácii metód.

Na konferenciu sú srdečne pozvaní doktorandi, vedci, zdravotnícki pracovníci, potravinárski inšpektori, pracovníci laboratórií pre kontrolu potravín, ale aj predstavitelia priemyslu. V rámci konferencie sa uskutočnia vedecké diskusie a workshopy, ktorých cieľom je podporiť vznik nových alebo posilniť existujúce spolupráce v danej oblasti.

PROGRAM

Termín konania:              16. – 18. 09. 2019

Miesto konania:              Sciensano → ako sa dostať na miesto
Leuvensesteenweg 17
Tervuren
Belgicko

Termíny:                             zvýhodnená registrácia do 15. 06. 2019elektronický formulár

                                               Zaslanie abstraktov do 01. 05. 2019inštrukcie

V prípade potreby je možné kontaktovať organizátorov prostredníctvom online formulára.
Viac informácií je dostupných na webových stránkach konferencie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood