Facebook Statistics

Konferencia EFSA 2018: Veda-Potraviny-Spoločnosť

16-02-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín organizuje konferenciu Veda-Potraviny-Spoločnosť, ktorá bude venovaná nasledujúcim témam:

 • Tam, kde sa veda stretá so spoločnosťou: uvádzanie hodnotenia rizika do kontextu
 • Vedecký pokrok v hodnotení rizika
  •  ľudské zdravie
  •  výživa
  •  biologické riziká
  •  životné prostredie
 • Riadenie záznamov
 • Zapájanie spoločnosti
 • Predvídanie expertízy budúcnosti
 • Zostávanie relevantným v meniacom sa svete

Registrácia na konferenciu je sprístupnená na tomto odkaze.

Vedecká obec, najmä mladí výskumníci sú pozvaní k účasti na konferencii so svojimi postermi, ktoré je možné zaslať cez stránku výzvy na predloženie posterov do 2. apríla 2018.

Program konferencie.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood