Facebook Statistics

Konferencia SETAC Europe

10-10-2017
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 13.-17.05.2018 sa v Ríme uskutoční 28. stretnutie SETAC ...

Workshop pre stakeholderov zameraný na prehodnotenie aditívnych látok

04-10-2017
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňa 24.110.2017 sa bude v Parme konať workshop pre stakeholderov zameraný na opätovné prehodnotenie aditívnych látok.
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood