Facebook StatisticsVerejná konzultácia o návrhu usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1)

13-07-2017
Vedecký výbor EFSA pripravil návrh usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood