Facebook Statistics

Verejná konzultácia návrhu príručky pre podávanie žiadostí pre Novel Food

01-03-2016
Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu príručky pre spracovanie a predloženie žiadostí na povolenie tzv. Novel Food. Tento dokument...

Pripomienkové konanie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – výživové referenčné hodnoty pre vitamín B6

05-02-2016
Úrad EFSA spustil pripomienkové konanie návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín B6. Tento dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty pre vitamín B6 pre dospelých, deti a dojčence, tehotné a dojčiace ženy.

Verejná konzultácia o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre aplikácie zdravotných tvrdení

27-07-2015
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre zainteresovaných partnerov v oblasti aplikácií zdravotných tvrdení.

Verejná konzultácia o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre aplikácie zdravotných tvrdení

23-07-2015
EFSA spustila otvorenú konzultáciu o návrhu hlavného vedeckého usmernenia pre zainteresovaných partnerov v oblasti aplikácií zdravotných tvrdení. Usmernenie má za cieľ vysvetliť hlavné vedecké princípy používané NDA Panelom pri vyhodnocovaní všetkých vedeckých tvrdení a zároveň načrtáva rad krokov pre zostavovanie aplikácií zdravotných tvrdení.

Otvorená verejná konzultácia k problematike hodnotenia rizika chemických látok v potravinách

10-07-2015
Panel CEF Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín otvoril verejnú konzultáciu o návrhu stanoviska o poslednom vývoji oblasti hodnotenia rizika chemikálií v potravinách a ich potenciálneho dopadu na hodnotenie bezpečnosti látok, ktoré sa využívajú v materiáloch pre styk s potravinami.

Hodnotenie rizika kyseliny erukovej

15-05-2015
Európska Komisia požiadala úrad EFSA, aby vypracoval hodnotenie rizika pre zvieracie a ľudské zdravie v spojitosti s výskytom kyseliny erukovej v potravinách a krmivách. V tejto súvislosti bol spustený zber údajov...

Verejná konzultácia o DRV pre horčík - výzva Panela NDA

15-05-2015
Bola otvorená verejná konzultácia o výživových referenčných hodnotách DRV pre horčík. Návrh stanoviska obsahuje adekvátny príjem založený na pozorovanom príjme u zdravej populácie EÚ...


Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre fosfor

16-03-2015
NDA Panel spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre fosfor.

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre vitamín B12

16-03-2015
NDA Panel spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre kobalamín.

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska o výživových ref. hodnotách pre vitamín E

16-03-2015
EFSA spustila verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre vitamín E (α-tokoferol), ktorá bude prístupná pre diskusiu do 13 Apríla 2015.

64. plenárne rokovanie Panela NDA

12-03-2015
V dňoch 22-24. apríla 2015 sa bude v Leuvene konať plenárne rokovanie Panela NDA...


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood