Facebook Statistics


Verejná konzultácia k aktívnej látke dichlorprop-P

03-05-2017
Panel PPR vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu hodnotiacej správy o aktívnej látke Dichlorprop-P.


Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy

07-04-2017
Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.

Vedecká konferencia zameraná na výskum Xylella fastidiosa

22-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o vedeckej konferencii zameranej na výskum Xylella fastidiosa, ktorá sa uskutoční 13.-15. Novembra 2017 v Palma de Mallorca v Španielsku.


Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky Rimsulfuron

15-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácii úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky Rimsulfuron.

Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky indoxacarb

14-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácií úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky indoxacarb.

Pripomienkové konanie k aktívnym látkam zlúčenín medi

14-03-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril pripomienkové konanie k dvom hodnotiacim správam reportérskeho členského štátu o aktívnych látkach zlúčenín medi.

Verejná konzultácia k Príručke na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov

08-03-2017
Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu k návrhu Príručky na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood