Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Implementácia programového riešenia určeného na redukciu dát v IS SAP BW

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Poistenie majetku NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mosta DVT Vydrovo rkm 2,690

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup kŕmneho ovsa pre potreby OZ Revúca (2019)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Strecha bytovka Martin

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Starostlivosť a obnova o horské ekosystémy OZ Liptovský Hrádok a OZ Prešov – frézovanie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie vzorových podkladov pre vyhlásenie výzvy v rámci podopatrenia 7.3 PRV SR 2014-2020 – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o znalostiach, zvyklostiach a konzumácii produktov sladkovodnej akvakultúry a overenia efektivity informačnej kampane o tejto téme

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Murárske práce - LC za bahná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v Krásne nad Kysucou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Presun majetku (inventár, kancelársky nábytok a drobné elektro), manipulácia s nákladom

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava izolácie plochej strechy budovy VSaM.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood