Facebook Statistics
Značka Kvality

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spustil novú mini kampaň Hazard vs. Risk

21-09-2023

  • Čo je to nebezpečenstvo? Čo je to riziko?
  • Viete aký je medzi nimi rozdiel?
  • Poznaj nebezpečenstvo, zníž riziko!
  • Nebezpečenstvo je niečo, čo Vám môže potencionálne ublížiť.
  • Riziko je pravdepodobnosť, že nebezpečenstvo spôsobí zranenie.


Zdroj:EFSA

Tešíte sa na začiatok hubárskej sezóny?

V lese si dávajte pozor na nebezpečenstvo jedovatých húb: ich konzumácia môže byť riziková!

Pozrite si video ku kampani na sociálnych sieťach národného kontaktného bodu EFSA v SR Facebook a Instagram: Spoznajte nebezpečenstvo a znížte riziko!

#HazardRisk: Poznáte rozdiel? Zistite viac:https://www.efsa.europa.eu/en/campaigns/hazard-vs-risk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood