Facebook Statistics

Európske úrady verejného zdravia hodnotili rezistenciu baktérií Staphylococcus aureus na antibiotiká

17-06-2009

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre liečivá (EMEA) publikovali spoločnú vedeckú správu o meticilín-rezistentných baktériách Staphylococcus aureus (MRSA) u dobytka, spoločenských zvierat a v potravinách.

Na základe požiadavky Európskej komisie, Vedecký panel EFSA pre biologické riziká (ďalej Panel BIOHAZ) a ECDC uviedli, že zvieratá určené na produkciu potravín ako sú ošípané, teľatá a kurčatá brojlerov sú často a bez príznakov prenášačmi špecifického kmeňa MRSA zvaného CC398.

V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že konzumácia potravín alebo manipulácia s potravinami, ktoré sú kontaminované baktériami MRSA, predstavuje zvýšené riziko pre ľudské zdravie.

Správa tiež uvádza, že ľuďom, ktorí sú v kontakte so živými zvieratami prenášajúcimi kmeň MRSA CC398, hrozí riziko infekcie. Tento špecifický kmeň MRSA bol u ľudí spájaný, aj keď zriedkavo, s vážnymi infekciami kože a mäkkých tkanív, zápalom pľúc a otravou krvi. Spoločenské zvieratá môžu byť tiež infikované MRSA, keď baktéria najskôr prechádza z ľudí na spoločenské zvieratá a potom späť na ľudí.

Dokument upozorňuje na dôležitosť dodržiavania základných hygienických opatrení, špeciálne na umývanie rúk pred a po kontakte so zvieratami, a ak je to možné, treba sa vyhnúť priamemu kontaktu s nosnými sekrétmi, slinami a ranami.

V závislosti od zistenia, že presun zvierat a kontakt medzi živými zvieratami a ľuďmi sa zdajú byť dôležitými faktormi pri prenose MRSA, sa v správe uvádza, že najefektívnejšie je prijímanie kontrolných opatrení na úrovni fariem.

Hodnotenie, ktoré paralelne vykonávala EMEA, bolo zamerané na riziko kolonizácie alebo infekcie dobytka a spoločenských zvierat baktériami MRSA, v súvislosti s autorizáciou a používaním antimikrobiálnych veterinárnych látok.

Výbor pre medicínske produkty určené na veterinárne použitie (CVMP) zistil, že MRSA je rezistentný na všetky antibiotiká zo skupiny beta-laktámových antibiotík1 a veľmi často aj na iné antimikrobiálne látky. Kľúčovým opatrením by malo zostať rozumné používanie antimikrobiálnych látok u zvierat a CVMP odporúčal monitorovať spotrebu antimikrobiálnych látok u zvierat, za účelom identifikácie akýchkoľvek zdrojov ich neuváženého používania. Výbor tiež odporúčal, aby sa liečivá, používané pri liečbe MRSA u ľudí ako posledná možnosť, nepoužívali u zvierat a to za účelom zachovania účinnosti týchto liečiv u ľudí.

_____________________

1 Beta-laktámové antibiotiká sú široká skupina antibiotík, ktorá obsahuje okrem iných antibiotík aj deriváty penicilínov, cefalosporínov, monobaktámov a karbapenémov.

Infekcie vyvolané baktériami MRSA sú veľmi rozšírené v nemocniciach mnohých členských štátov EÚ a sú hlavnou príčinou infekcií získaných v nemocniciach, pričom môžu viesť k vážnym ochoreniam a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť smrť. V posledných rokoch bolo tiež dokázané prepojenie medzi infekciami MRSA u zvierat a ľudí. V oblastiach EÚ, kde bol MRSA nájdený u zvierat určených na produkciu potravín, hrozí ľudom prichádzajúcim do kontaktu s týmito zvieratami, ako sú farmári, veterinári a ich rodiny, riziko infekcie vyvolanej baktériami MRSA.

V súvislosti so závažnosťou niektorých infekcií vyvolaných baktériami MRSA, ECDC podporuje opatrenia týkajúce sa rozumného používania antibiotík u zvierat určených na produkciu potravín. V rámci Európskeho dňa antibiotík sa ECDC aktívne zapája do iniciatívy na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s nevhodným používaním antibiotík a o ich zodpovednom používaní.

Ďalšie informácie týkajúce sa práce ECDC, EFSA a EMEA sú uvedené na stránkach jednotlivých organizácií:

www.ecdc.europa.eu
www.efsa.europa.eu
www.emea.europa.eu