Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA webinár zameraný na podávanie žiadostí o nové potraviny

08-09-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na problematiku nových potravín a súvisiace žiadosti.

Krátky webinár s názvom Webinar on novel food applications sa uskutoční online 23. septembra 2021.

Nariadenie o transparentnosti zaviedlo nové ustanovenia a služby počas procesu podávania žiadostí, ktoré majú vplyv na žiadateľov.

S cieľom čo najlepšie podporiť žiadateľov organizuje EFSA špecializovaný webinár, v ktorom vysvetlí postup pri podávaní žiadostí v oblasti regulovaných výrobkov. Webinár bude zostavený z otázok, ktoré sa žiadatelia najčastejšie pýtajú.

Uchádzači, vrátane prevádzkovateľov podnikov, malých a stredných podnikov, ako aj laboratórií, budú môcť klásť otázky aj počas samotného online podujatia.

Bližšie informácie, agendu a možnosť registrácie nájdete na webovej stránke EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood