Facebook Statistics

EFSA výzva na zapojenie sa do projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo

26-07-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvu na vyjadrenie záujmu o zapojenie v rámci dvojročného projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo.

Cieľom projektu je pomôcť zabezpečiť, aby sa v počiatočnom štádiu výskumných a politických iniciatív zohľadňovali otázky bezpečnosti potravín a krmív a aspekty ochrany životného prostredia.

EFSA sa v rámci tohto projektu snaží vybudovať sieť partnerov a zainteresovaných strán, s ktorými bude spolupracovať prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú workshopy, podujatia, konzultácie, atď. s cieľom identifikovať výzvy pre budúce hodnotenie rizík a preskúmať možné synergie, príležitosti, konflikty a kompromisy medzi politikami, cieľmi a činnosťami v oblasti bezpečnosti potravín a životného prostredia.

Cieľom EFSA je zapojiť do siete široké spektrum organizácií:

  • z Európy aj mimo nej,
  • z celého potravinového reťazca/systému,
  • poľnohospodárov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, mimovládne organizácie, spotrebiteľov, akademickú obec a výskum, verejné inštitúcie, atď.
  • s odbornými znalosťami v oblasti zdravia ľudí / zvierat / rastlín a / alebo v oblasti životného prostredia a podnebia.

Ďalšie informácie o tejto výzve nájdete na: Food and feed safety vulnerabilities in a circular economy.

Ak máte záujem prispieť do tohto projektu ako zainteresovaná strana, zaregistrujte sa cez tento link.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood