Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA spúšťa medzinárodnú osvetovú kampaň EÚ si vyberá bezpečné potraviny #EUChooseSafeFood

17-05-2023

Po úspešných dvoch predchádzajúcich ročníkoch Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s partnermi v 16 členských krajinách EÚ spúšťajú tretí ročník kampane #EUChooseSafeFood. Cieľom kampane je pripomínať, že pri výbere potravín je dôležité myslieť aj na to, či sú potraviny, ktoré používame na prípravu jedál, čerstvé a neobsahujú nežiaduce alergény.

Cieľom kampane #EUChooseSafeFood je podporiť občanov, aby kriticky uvažovali pri každodennom výbere potravín. Spotrebiteľom poskytuje praktické a ľahko prístupné informácie, napríklad rady, ako čítať etikety na potravinách a porozumieť informáciám o prídavných látkach, či ako správne skladovať potraviny. Kampaň sa zaoberá mnohými témami súvisiacimi s potravinami a tento rok sa zameria na tipy, ktoré môžu spotrebitelia dodržiavať, aby zabezpečili správnu hygienu potravín v domácnosti, ako znížiť plytvanie potravinami a informácie o tom, aké kroky EÚ podniká v boji proti chorobám prenášaných potravinami.

Kampaň sa zameriava predovšetkým na európskych občanov vo veku od 25 do 45 rokov so zameraním na mladých rodičov a ľudí zaujímajúcich sa o bezpečnosť potravín a o vedu. Zdôrazňuje úlohu európskych vedcov, ktorí sa spoločne usilujú o ochranu spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami. 

Pozitívny vplyv kampane

Počas prvých dvoch rokov kampane #EUChooseSafeFood sa podarilo pozitívne ovplyvniť informovanosť spotrebiteľov o bezpečnosti potravín v EÚ a ich porozumenie tejto problematike. Podiel tých, ktorí boli vystavení posolstvám kampane a ktorí si pamätali, že rozhodnutia o bezpečnosti potravín sú založené na vedeckých poznatkoch, vzrástol z 2 z 10 v roku 2021 na 4 z 10 v roku 2022. Medzi tými, ktorí prišli do kontaktu s kampaňou, sa zvýšila aj úroveň dôvery v systém bezpečnosti potravín v EÚ: 70 % občanov v roku 2022 uviedlo, že dôveruje EÚ a štátnym orgánom, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, čo je o 10 % viac ako v roku 2021.

Ako sa zapojiť

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú jednotlivé vlády a orgány pre bezpečnosť potravín v celej EÚ pod hlavičkou #EUChooseSafeFood spúšťať cielené aktivity a podujatia pre verejnosť. Sľubujú si tak zvýšenie uvedomelosti laickej verejnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín a v konečnom dôsledku tým aj elimináciu rizík s konzumácie potravín samotnými spotrebiteľmi.

Kampaň môžu podporiť aj národné inštitúcie a združenia. Kampaňové materiály - vizuály, videá či príspevky na sociálne siete v rôznych jazykoch sú k dispozícii na webovej stránke kampane.

O kampani

Do kampane #EUChooseSafeFood 2023 sa zapája 16 krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severné Macedónsko a Taliansko.

O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra Európskej únie, ktorá bola zriadená v roku 2002 s cieľom slúžiť ako nestranný zdroj vedeckého poradenstva pre manažérov rizík a informovať o rizikách spojených s potravinovým reťazcom. Spolupracuje so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať súdržnosť vedeckého poradenstva EÚ a poskytuje vedecký základ pre zákony a predpisy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami – z farmy na stôl.

Tlačová správa v slovenskom jazyku je dostupná pod textom ako príloha.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA alebo na webovej stránke kampane.

Kontakt pre médiá:

Seesame
Karolína Šramová
[email protected]

Úrad EFSA pre vzťahy s médiami (len pre členov tlače)

Tel. + 39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood