Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA hodnotí bezpečnosť steviol glykozidov

15-04-2010

Parma,
14 . 4. 2010 

Tlačová správa

Vedecký Panel o prídavných látkach -  ANS Panel (1) - Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín posúdil bezpečnosť steviol glykozidov, sladidla, získaného z listov rastlín, a stanovil Prijateľný denný príjem pre jeho bezpečné používanie. Posúdenie bolo zaslané Európskej komisii, ktorá posúdi, či povolí  alebo zakáže uvedenú látku pre navrhované použitie v Európskej únii v takých výrobkoch, ako sú dezerty, jogurty, cukrovinky, omáčky, konzervy ovocia a džemy.

Toxikologické testy ukázali, že tieto látky nie sú genotoxické ani karcinogénne, alebo nie sú spojené so žiadnymi nežiaducimi účinkami na reprodukčný systém človeka alebo na vývoj dieťaťa. Panel stanovil prijateľný denný príjem (ADI) (2) na úrovni  4 mg na kg telesnej hmotnosti  za deň pre steviol glykozidy, táto hladina je  v súlade s už určenou hodnotou Spoločným expertným výborom FAO / WHO pre prídavné látky (JECFA). Panel však zdôraznil, že táto ADI hodnota by mohla byť prekročená rovnako u dospelých ako aj u deti, pokiaľ by sa uvedené sladidlo používali na úrovni najvyššie povolených hodnôt, navrhovaných žiadateľmi.

Steviol glykozidy sú intenzívne sladidlá extrahované z listov rastlín stévia (Stevia rebaudiana Bertoni). Tieto látky, ako sú stevioside a rebaudioside, majú rozsah sladivosti 40 až 300 krát vyšší ako sacharóza. EFSA posudzoval bezpečnosť na základe troch dokumentov predložených na podporu žiadosti o povolenie. Potravinárske prídavné látky, ako sú náhradné sladidlá musia byť výslovne schválené na európskej úrovni, predtým, než môžu byť použité priamo v potravinách


(1) Panel pre prísady do potravín a zdroje živín pridávaných do potravín.
(2) Prijateľná denná dávka je množstvo látky, ktoré môžu ľudia konzumovať každý deň po celý svoj život bez  významného rizika pre zdravie

Otázky pre médiá, obráťte sa prosím na:

Lucia de Luca, tlačový hovorca alebo
Steve Pagani, vedúci tlačového oddelenia
Tel: +39 0521 036149
Email: [email protected]

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood