Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vykonanie certifikačného auditu na systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Analýza technických podmienok pre dodávky drevín

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Analytická podpora pre tvorbu Strategického plánu SPP 2021 – 2027 – Intervenčná stratégia

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Sanácia steny na maštali HD Dobšiná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia podlahy v maštali mladých koní HD Dobšiná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia podlahy v maštali chovných koní HD Dobšiná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava senníkového žeriava na SP Ulič..

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Generálna oprava univerzálneho nakladača UNC 060 výmenným spôsobom.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Výmena okien na maštali HD Dobšiná

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Ekologický olej

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup kŕmneho ovsa pre potreby OZ Revúca (2019 opakovane)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Technické riešenie pre kalkulácie stavebných prác

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood