Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o pozastavení prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že hodnotiaca komisia sekcie rozvoja vidieka dňom 11. 07. 2013 pozastavuje prijímanie žiadostí o schválenie...


Oznam

Oznamujeme konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle § 36, ods.6, zákona č. 528/2008 Z. z....

Predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

V súvislosti s pripravovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam...

Oznam o pokračovaní prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatrení 3.3 PRV SR 2007 – 2013

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...


Oznam o pozastavení prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity pre opatrenia 1.6 a 3.3 PRV SR 2007-2013

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013...Výsledky výberu regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR

Organizácie ktoré boli vybrané ako regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR


Predĺženie predkladania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

Konečný termín pre prijímanie žiadostí je predĺžený do 12.12.2008.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood