Facebook Statistics

Výsledky výberu regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR

Na základe výzvy ("Výzva na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR") vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva SR (t.j. Riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), zverejnenej 5.11.2008 na internetovej stránke MP SR, bolo vybraných sedem organizácií.

Organizácie ktoré boli vybrané ako regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR:

 1. VÚC Žilina - A-projekt, n.o.

2. VÚC Banská Bystrica - Vidiecky parlament Banskobystrického kraja

3. VÚC Bratislava a Trnava - Regionálna rozvojová agentúra Senica

4. VÚC Nitra - Občianske združenie Obviam regio

5. VÚC Košice - Regionálna rozvojová agentúra Borolo

6. VÚC Trenčín - MVL Štefánek, s.r.o.

7. VÚC Prešov - Ekoslov Consulting, s.r.o.

S vybranými organizáciami Agentúra pre rozvoj vidieka ako jednotka Národnej siete rozvoja vidieka uzavrie zmluvu na realizáciu konkrétnych aktivít a úloh regionálneho pracoviska v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

 

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood