Facebook Statistics

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Peter Bognár, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 641/B,6.p.
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

Ivana Hacajová RNDr.
Miestnosť: 339/A,3.p.
Telefón: 59266-314

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 436/A,4.p.
Telefón: 59266-500, 539

Andrea Tatárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 437/A,4.p.
Telefón: 59266-500

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 629/B, 6.p.
Telefón: 59266-507

Dávid Karas, Ing.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-561

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Veronika Páleníková, PhDr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 624/C, 6.p.
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-589

Marcela Macková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-590

Michal Málnási, Ing.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Štefan Bruchter, Ing.
Miestnosť: 545/B,5.p.
Telefón: 59266-444

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Juraj Miškolczi, Mgr. PhD.
Miestnosť: 516/B,5.p.
Telefón: 59266-465

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Andrea Hrdá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Katarína Gaburová, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 225/C,2.p.
Telefón: 59266-275

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ján Chládok, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 216/C,2.p.
Telefón: 59266-282

Martina Gulková, Ing.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Kamil Huslica, RNDr.
Miestnosť: 221/C,2.p.
Telefón: 59266-278

Erik Púdela, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-269

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Eva Surovičová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 214/C,2.p.
Telefón: 59266-286

Milena Krištofová, Ing.
Miestnosť: 215/C,2.p.
Telefón: 59266-273

Kristína Tančárová, Mgr.
Miestnosť: 215,2.p.
Telefón: 59266-284

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Lucia Karlíková, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-294

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-304

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood