Facebook Statistics
Značka Kvality

Popri kontrolách hygieny a čerstvosti potravín sa bude kontrolovať už aj kvalita

Popri kontrolách hygieny a čerstvosti potravín sa bude kontrolovať už aj kvalita

Bezpečné a kvalitné potraviny sú pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kľúčovou prioritou. Kontroly hygieny a čerstvosti tovaru na pultoch sa v lete zintenzívnili. Podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v júni vyše 55 % z vykonaných cielených kontrol skončilo s nedostatkom.

Minister a premiér podporili poľnohospodárov osobnou účasťou na žatve

Minister a premiér podporili poľnohospodárov osobnou účasťou na žatve

Ako vyjadrenie vďaky poľnohospodárom za ich ťažkú prácu navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč s premiérom Robertom Ficom a zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory žatvu na poli v Slovenskej Novej Vsi.

Vláda rozšírila možnosti bezodplatných prevodov štátnych pozemkov na samosprávy

Vláda rozšírila možnosti bezodplatných prevodov štátnych pozemkov na samosprávy

Pozemky pod verejnoprospešnými stavbami štát bezodplatne prevedie na samosprávy. Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom výjazdovom rokovaní schválila návrh zákona o pozemkových úpravách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Popri kontrolách hygieny a čerstvosti potravín sa bude kontrolovať už aj kvalita

24-07-2024
Foto: Popri kontrolách hygieny a čerstvosti potravín sa bude kontrolovať už aj kvalitaBezpečné a kvalitné potraviny sú pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kľúčovou prioritou. Kontroly hygieny a čerstvosti tovaru na pultoch sa v lete zintenzívnili. Podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v júni vyše 55 % z vykonaných cielených kontrol skončilo s nedostatkom.

Minister a premiér podporili poľnohospodárov osobnou účasťou na žatve

08-07-2024
Foto: Minister a premiér podporili poľnohospodárov osobnou účasťou na žatveAko vyjadrenie vďaky poľnohospodárom za ich ťažkú prácu navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč s premiérom Robertom Ficom a zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory žatvu na poli v Slovenskej Novej Vsi.


Zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti

14-06-2024
Foto: Zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivostiDňa 12. júna 2024 sa v Budapešti na pôde Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska uskutočnilo zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti (ďalej len „Komisia“). Spoločné zasadnutie bolo realizované z iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva HU Zsolta Feldmana, ako spolupredsedu maďarskej časti zmiešanej komisie.

Tlačová správa – zmeny v identifikácii a registrácii prežúvavcov a ošípaných

12-06-2024
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na blížiaci sa termín účinnosti noviel vykonávacích predpisov zákona o veterinárnej starostlivosti v oblasti identifikácie a registrácie zvierat,...

Ďalšie aktuality


Aktuálne podpory a výzvy

Cezhraničná spolupráca

Slovensko pozdĺž svojich hraníc realizuje 5 programov cezhraničnej spolupráce. Ich cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.

Program rozvoja vidieka

Aktuálne oznámenia, harmonogramy a výzvy súvisiace s implementáciou Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Rybné hospodárstvo

Aktuálne oznámenia, harmonogramy, výzvy a riadiaca dokumentácia týkajúca sa implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (OP RH). Cieľom OP RH je podporiť najmä hospodársky chov sladkovodných rýb vrátane spracovania produktov akvakultúry a morského rybolovu na Slovensku.

Aktuálne výzvy IROP podľa oblastí

22-08-2017
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

Úradná tabuľa

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood