Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p.

26-03-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p., ktoré sa konalo 22. marca 2024.

Na výberové konanie bol prihlásený a pozvaný jeden uchádzač, ktorý neudelil súhlas Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zverejnením jeho mena.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzačov pozostávalo zo súčtu bodov pridelených členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačom overila viaceré oblasti, a to interpersonálne zručnosti, osobnostný profil, kompetencie a znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a kládla ďalšie doplňujúce otázky.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol uchádzač 86 bodov, nesplnil podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 %, a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. za neúspešné.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood