Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 91,36
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
862401 Švedlár Gelnica 31,75
862444 Švošov Ružomberok 24,42
862371 Švábovce Poprad 53,49
860697 Šávoľ Lučenec 40,58
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 35,69
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 86,42 *
860905 Šípkové Piešťany 64,26
854883 Šók Šaľa 108,30
862347 Šútovo Martin 29,00 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 42,74
869236 Ťapkové Piešťany 79,51
873926 Žabokreky Martin 32,31
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 93,05
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
873951 Žakovce Kežmarok 41,71
847348 Žakýl Banská Štiavnica 20,08
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 46,97
873977 Žarnov Košice - okolie 31,61
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 26,24
874051 Žbince Michalovce 50,89
874060 Ždaňa Košice - okolie 56,40
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 23,38
874159 Žehňa Prešov 44,74 *
878049 Železiarne Košice II 61,00
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
874213 Železník Svidník 62,46 *
874272 Želiezovce Levice 104,13
874281 Želmanovce Svidník 52,04 *
874302 Želovce Veľký Krtíš 54,43
874337 Žemliare Levice 113,58
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 30,00
874361 Žiar Revúca 77,06 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 39,77
874574 Žihárec Šaľa 51,61
848786 Žihľava Veľký Krtíš 37,57
874591 Žikava Zlaté Moravce 69,97
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 59,82
874922 Žipov Prešov 11,20
874931 Žirany Nitra 57,39
874973 Žitavce Nitra 102,87
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,99
875007 Žlkovce Hlohovec 83,40
875066 Župkov Žarnovica 9,17
875015 Župčany Prešov 15,66
874914 Žíp Rimavská Sobota 41,33
816078 Žírovce Košice - okolie 45,66

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood