Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800015 Ábelová Lučenec 12,10
800040 Abovce Rimavská Sobota 60,68
800058 Abrahám Galanta 217,02 *
800066 Abrahámovce Bardejov 18,75
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
800091 Abramová Turčianske Teplice 41,63
800112 Abranovce Prešov 19,54
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 26,96
800155 Adidovce Humenné 19,97
800163 Alekšince Nitra 107,22
800180 Andač Nitra 63,87
800198 Andovce Nové Zámky 103,00
800201 Andrejová Bardejov 24,21
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 24,48
800236 Ardanovce Topoľčany 72,29
800252 Ardovo Rožňava 15,33
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 35,00
800287 Malý Báb Nitra 79,33
800295 Veľký Báb Nitra 84,88
800309 Babie Vranov nad Topľou 15,77
800317 Babín Námestovo 32,42
800325 Babin Potok Prešov 44,14 *
800333 Babiná Zvolen 50,00
800341 Babindol Nitra 139,82
800350 Babinec Rimavská Sobota 30,51
800376 Babkov Žilina 27,69
800384 Bacúch Brezno 34,60
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
800406 Báč Dunajská Streda 115,22
800414 Bačka Trebišov 94,20 *
800422 Bačkov Trebišov 49,97
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
800457 Báčovce Krupina 49,50
800465 Baďan Banská Štiavnica 22,94
800473 Badín Banská Bystrica 22,59
800481 Báhoň Pezinok 103,76
800490 Bajany Michalovce 75,59
800503 Bajč Komárno 142,28
800554 Bajerov Prešov 12,16
800562 Bajerovce Sabinov 29,93
800571 Bajka Levice 168,94 *
800589 Bajtava Nové Zámky 65,06 *
800597 Baka Dunajská Streda 116,03
800601 Bakta Rimavská Sobota 50,48
800619 Baláže Banská Bystrica 20,00
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 78,15
800643 Baloň Dunajská Streda 147,34
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
800678 Banka Piešťany 109,46 *
800694 Banky Prievidza 31,53
800708 Banky Banská Štiavnica 9,71
800724 Bánov Nové Zámky 104,14
800732 Malá Kesa Nové Zámky 124,03
800759 Bánová Žilina 27,95
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 60,05
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 58,33
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,90
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
801101 Sásová Banská Bystrica 22,80
801241 Radvaň Banská Bystrica 20,71
801283 Podlavice Banská Bystrica 12,40
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 24,09
801402 Šalková Banská Bystrica 27,77
801411 Senica Banská Bystrica 23,00
801429 Kynceľová Banská Bystrica 29,20
801437 Nemce Banská Bystrica 62,40 *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 10,09
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 12,27
801640 Banské Vranov nad Topľou 27,33
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 27,04
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
801691 Barca Rimavská Sobota 40,57
801712 Bardejov Bardejov 58,74 *
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 10,84
802093 Bardoňovo Nové Zámky 114,93
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 26,75
802115 Bartošovce Bardejov 19,69
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802140 Baškovce Humenné 27,58
802158 Baškovce Sobrance 34,81
802166 Bašovce Piešťany 79,34
802174 Batizovce Poprad 28,79
802191 Bátka Rimavská Sobota 45,16
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
802212 Bátorová Veľký Krtíš 69,05
802221 Bátovce Levice 34,48
802239 Jalakšová Levice 34,46
802247 Kmeťovce Levice 49,01
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 22,38
802263 Beharovce Levoča 23,50
802271 Behynce Topoľčany 79,70
802280 Behynce Revúca 64,38
802298 Becherov Bardejov 13,02
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802328 Belá Martin 43,43
802336 Belá Žilina 44,34 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood