Facebook Statistics

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: minpo.covid@land.gov.sk

Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​

26-03-2020
Foto: Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, vyvracia viaceré nepodložené MÝTY.

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

17-03-2020
Foto: Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood