Facebook Statistics

Aktuality

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Od 16. marca 2020 je na 14 dní obmedzená činnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, preto žiadame všetkých, aby komunikovali s úradom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

Vstup do budov MPRV SR je povolený len s rúškom.

Oznámenie o obmedzení služieb podateľní MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnym riešením znižovania rizika šírenia nákazy koronavírusu COVID - 19 a možným ohrozením zdravia informuje o obmedzení služieb podateľní MPRV SR v objektoch na Dobrovičovej 12 a Račianskej 153/A počnúc 16.3.2020 do odvolania, a to od 8,00 do 11,30 hod. denne počas pracovných dní.

Za pochopenie ďakujeme.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood