Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Prenáša sa nový typ koronavírusu SARS-CoV-2 prostredníctvom potravín a predmetov?

24-03-2020

Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) pripravil odpovede na najčastejšie otázky, súvisiace s možnosťou prenosu nového koronavírusu (vírus SARS-CoV-2) na ľudí prostredníctvom potravín, riadov, príborov, iných predmetov a dovážaných výrobkov, ako sú hračky pre deti, mobilné telefóny, predmety, ako sú kľučky dverí, náradie atď.

Vo svojich odpovediach BfR​ (aktualizácia zverejnená na webe BfR 23. 3. 2020) okrem iného uvádza:

Aj keď je nepravdepodobné, že sa vírus bude prenášať prostredníctvom kontaminovaných potravín alebo dovážaných výrobkov, všeobecné pravidlá každodennej hygieny, ako napríklad pravidelné umývanie rúk, a hygienické pravidlá pre prípravu potravín pri manipulácii s nimi je potrebné dodržiavať. Keďže vírusy sú citlivé na teplo, riziko infekcie sa môže ďalej znížiť zahrievaním potravín.

V súčasnosti neexistujú žiadne prípady dokazujúce, že by ľudia boli infikovaní novým typom koronavírusu v dôsledku konzumácie kontaminovanej potraviny alebo kontaktom s kontaminovanými výrobkami. Ani v prípade iných koronavírusov nie sú známe žiadne správy o infekciách v dôsledku konzumácie potravín alebo kontaktu so suchým povrchom. Prenos cez povrchy, ktoré boli nedávno kontaminované vírusmi, je napriek tomu možný prostredníctvom kontaktu. Je však pravdepodobné, že v dôsledku relatívne nízkej stability koronavírusov v životnom prostredí k tomu môže dôjsť len počas krátkeho obdobia po kontaminácii.
 
Podľa súčasného stavu vedomostí, vzhľadom na doteraz zaznamenané spôsoby prenosu a relatívne nízku environmentálnu stabilitu koronavírusov, je nepravdepodobné, že dovážaný tovar, ako sú dovážané potraviny alebo spotrebný tovar a hračky, nástroje, počítače, oblečenie alebo obuv, môže byť zdrojom infekcie novým koronavírusom. Toto hodnotenie je stále platné aj po poslednej publikácii vedcov z University of Greifswald a Bochum o prežívaní známych koronavírusov.

Stabilita koronavírusov v prostredí závisí od niekoľkých faktorov (teplota, vlhkosť vzduchu a povrchové podmienky), ako aj od konkrétnych kmeňov vírusu a od množstva vírusu. Vo všeobecnosti nie sú ľudské koronavírusy na suchých povrchoch zvlášť stabilné. K inaktivácii v suchých podmienkach zvyčajne dochádza v priebehu niekoľkých hodín až niekoľkých dní.
 
Predchádzajúce koronavírusy SARS a MERS sú odolné voči chladu a môžu zostať infekčné pri -20 °C až 2 roky v zmrazenom stave. Zatiaľ však neexistuje dôkaz o infekcii SARS-CoV-2 v dôsledku konzumácie potravín, vrátane mrazených potravín. Pri príprave potravín by sa malo brať do úvahy dodržiavanie všeobecných hygienických pravidiel.

Všetky odpovede BfR na najčastejšie otázky, súvisiace s možnosťou prenosu nového koronavírusu (vírus SARS-CoV-2) na ľudí prostredníctvom potravín, riadov, príborov, iných predmetov, nájdete na webovej stránke BfR.