Facebook Statistics
Značka Kvality


Kde nájsť prehľad prípadov a informácie o COVID-19?

20-03-2020
V čase pandémie, akej momentálne čelíme, je potrebné, aby sme nielen dodržali odporúčania a opatrenia, ale najmä čerpali informácie z dôveryhodných zdrojov. Prinášame prehľad inštitúcií, kde nájdete interaktívne zobrazenie počtu prípadov COVID-19 či už na Slovensku alebo na celom svete ako aj iné užitočné informácie.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood