Facebook Statistics

Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

11-03-2020

Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) neexistuje dôkaz, že potraviny sú pravdepodobným zdrojom alebo faktorom prenosu vírusu SARS-CoV-2. Vírus sa šíri z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, kašli alebo výdychu.

Vedci a orgány na celom svete monitorujú šírenie vírusu a nehlásili žiadny prenos prostredníctvom potravín. Z tohto dôvodu EFSA v súčasnosti nie je zahrnutá do riešenia epidémie ochorenia COVID-19. EFSA však situáciu neustále monitoruje.​Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood