Facebook Statistics

Koronavírus vydrží na povrchoch niekoľko hodín a je citlivý na koncentrovaný etanol

20-03-2020

Môžu sa ľudia infikovať vírusom SARS-CoV-2 nielen kvapôčkami/aerosólom, ale aj nepriamo, kontaktom s kontaminovanými predmetmi? S veľkou pravdepodobnosťou áno, tak ako je to aj v prípade iných infekčných ochorení. Vedci z Národného inštitútu zdravia, Centra pre prevenciu a liečbu chorôb CDC, Kalifornskej univerzity UCLA a Princetonskej univerzity zisťovali prežívateľnosť vírusu na rôznych povrchoch.


Štúdia​, zverejnená 17. 03. 2020 v časopise The New England Journal of Medicine, zistila, že vírus SARS-CoV-2 prežíva:

  •     2-3 dni​​ na plastových a nerezových povrchoch
  •     24 hodín na kartóne
  •     4 hodiny na medených povrchoch
  •     3 hodiny v aerosóloch

Podľa článku , zverejneného 06. 02. 2020 v JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, by mal byť vírus inaktivovaný pôsobením 80 až viac % etanolu v priebehu 1 minúty.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood