Facebook Statistics

Odporúčanie ÚVZ SR pre zabránenie potenciálneho šírenia koronavírusu pri predaji potravín

18-03-2020

Napriek tomu, že nebolo potvrdené, že sa vírus SARS-CoV-2 potravinami prenáša, je potrebné zabrániť kontaminácii potravín prostredníctvom infikovaných osôb. Vírus môže zostávať na povrchu výrobkov životaschopný niekoľko hodín a potenciálne tak zvýšiť riziko nakazenia osôb, ktoré prídu do kontaktu s takýmito potravinami.

Podľa Francúzskej agentúry pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) momentálne neexistujú dôkazy, že by konzumácia kontaminovaných potravín mohla spôsobiť ochorenie tráviaceho traktu, no nie je úplne vylúčená možnosť infikovania respiračného systému pri žuvaní kontaminovanej potravy. 

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) preto vydal odporúčanie na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov. Informácie v ňom nájdu najmä prevádzkovatelia potravinárskych prevádzok a zariadení spoločného stravovania. 

Spotrebitelia by sa mali vyhýbať nákupu nebalených potravín a v obchode s potravinami mať starostlivo nasadenú ochrannú rúšku. Pri kontakte s nebalenými potravinami je potrebné používať jednorazové rukavice či vrecká. 

Vírus SARS-CoV-2 je citlivý na vysoké teploty. Preto je možné výrazne znížiť prípadnú kontamináciu potravín tepelnou úpravou (Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva tepelnú úpravu potravín pri 70 °C).​Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood