Facebook Statistics

Kde nájsť prehľad prípadov a informácie o COVID-19?

20-03-2020

V čase pandémie, akej momentálne čelíme, je potrebné, aby sme nielen dodržali odporúčania a opatrenia, ale najmä čerpali informácie z dôveryhodných zdrojov. Prinášame prehľad inštitúcií, kde nájdete interaktívne zobrazenie počtu prípadov COVID-19 či už na Slovensku alebo na celom svete ako aj iné užitočné informácie. 

Slovensko

Na webovej stránke MZ SR nájdete oficiálne aktuálne informácie o nových prípadoch, opatreniach v SR a iných dôležitých novinkách spätých s pandémiou COVID-19.

Na webovej stránke nájdete aktuálne preventívne a karanténne opatrenia a odporúčania, ako aj informácie o nových prípadoch ochorení. Dostupné sú tiež usmernenia hlavného hygienika SR a stanoviská ÚVZ SR k potravinám a vode v súvislosti s možným prenosom SARS-CoV-2.

 

NCZI ponúka grafický prehľad celkového počtu pozitívnych vzoriek. Dostupné je rozdelenie podľa pohlavia, ale aj mesta a je znázornený denný nový počet prípadov.

​Webová stránka síce neponúka grafické znázornenie, ale poskytuje informácie nielen o počte pozitívnych vzoriek, ale aj o celkovom počte vyšetrených vzoriek, ktoré boli negatívne. Na stránke nájdete užitočné a praktické informácie, ako aj kontakt na infolinku či e-mail Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Svet

Na stránke ECDC nájdete nielen prehľad prípadov na celom svete, ale aj odpovede na najčastejšie otázky ohľadom COVID-19 ako aj odporúčania na prevenciu šírenia ochorenia a ich opodstatnenie.

WHO tiež ponúka grafický prehľad počtu prípadov. Zároveň sú na stránke dostupné informácie a odporúčania k preventívnym opatreniam, cestovaniu, ale napr. aj záznamy z tlačových besied WHO.

Univerzita pripravila v súčinnosti s Centrom pre systémovú vedu a inžinierstvo interaktívnu mapu počtu prípadov vo svete v prehľadnom grafickom zobrazení. Dostupné sú tiež informácie o počte vyliečených pacientov. 



Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood