Facebook Statistics

Ako správne čistiť a dezinfikovať (nielen) v čase koronavírusu?

18-03-2020

V súčasnosti, keď na svete prebieha pandémia ochorenia COVID-19, spôsobeného vírusom SARS-CoV-2, je potrebné upriamiť pozornosť na správne čistenie a dezinfekciu povrchov!

Vírus SARS-CoV-2 patrí medzi vírusy obalené krehkou lipidovou membránou. Obalené vírusy sú vo všeobecnosti citlivejšie na podmienky vonkajšieho prostredia ako neobalené vírusy (patria sem napríklad rotavírusy, vírus hepatitídy A a ďalšie). Koronavírusy sú citlivé na koncentrovaný etanol, chlór a vysoké teploty. Ako sa teda vírusu zbaviť na potenciálne kontaminovaných povrchoch “v praxi”?

Viditeľne znečistené povrchy pred ošetrením dezinfekciou umyte detergentným čistiacim prostriedkom a vodou alebo mydlom a vodou. Následne:

  • malé plochy ošetrite 70-80 % etanolom
  • na dezinfekciu veľkých plôch si pripravte 0,5% roztok chlórnanu sodného (komerčne dostupný známy dezinfekčný prípravok)

Odborníci Státního zdravotního ústavu (ČR) pripravili súhrn pravidiel pre správnu dezinfekciu povrchov. Nájdete v nej postup ako si pripraviť koncentráciu pracovného roztoku.

Správne umývanie rúk je základ

Nezabúdajte, že medzi účinné nástroje, ktorými môžete minimalizovať riziko nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2, je pravidelné a dôkladné umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou (20-30 s, pri viditeľne znečistených rukách 60 s).

Umyte si ruky po príchode domov, pretože nikdy neviete, ktoré povrchy mohli byť kontaminované (v práci, obchode, MHD). Samozrejmosťou je umývanie rúk po použití toalety a pred prípravou jedla. Umyte si ruky aj po jedení, znížite tak riziko nakazenia ostatných (možno ste infekční, no ešte o tom neviete). Umývanie rúk je pre každého rutinná záležitosť, no nikdy nezaškodí osvieženie postupu správneho umývania rúk

Pokiaľ nemáte k dispozícii mydlo a vodu, použite dezinfekčný gél na báze alkoholu (vždy keď máte možnosť, dajte prednosť dôkladnému umytiu rúk mydlom a tečúcou vodou).

Zdroje:Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood