Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

13-11-2019
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)


Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

27-04-2018
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)