Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

05-05-2021
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

13-11-2019
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)


Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

27-04-2018
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood