Aktuality

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20