Facebook Statistics
Značka Kvality

Štátny tajomník Jozef Smatana

Ing. Jozef Smatana

Ing. Jozef Smatana vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po parlamentných voľbách 2023 pôsobil najskôr ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Na ministerstvo prichádza s cieľom posilniť rozvoj vidieka. 

Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka predložil vláde SR minister Richard Takáč.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 498
e-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood