Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave

30-01-2014

vypracovaná v súlade s § 14 nariadenia vlády SR č. 319/2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Číslo schémy: DM-3/2014

Trvanie do 31.12.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)