Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

13-11-2019

(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Číslo schémy: DM - 14/2019 

Trvanie schémy: 8.11.2019 - 31.12.2020

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)