Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností v znení Dodatku č. 1 (podopatrenie 1.1. PRV 2014 – 2020)

08-02-2018

(podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR  2014 – 2020)

Číslo schémy: DM - 2/2018

Dodatok č. 1 účinný od  22.07.2019

Súčasný stav: Trvanie schémy: 22.07.2019 – 31.12.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)